Contribute  :  Calendar  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  9/11-Komiteen  :  Kom i gang  :  Web Resources  :  Polls  :  Forum  :  My Downloads  
    Agenda911.dk Think globally Act locally    
 Welcome to Agenda911.dk
 Monday, April 23 2012 @ 03:20 PM UTC
9/11-Komiteen i Danmark
9/11-Komiteen i Danmark er dannet juli 2006 i forbindelse med at professor David Ray Griffin besøger/besøgte Danmark medio september, umiddelbart efter 5-årsdagen for den menneskeskabte katastrofe i USA.
Griffin kommer for at tale om indholdet i sine 3 bøger om 9/11, primært Det Nye Pearl Harbor som blev udgivet på dansk sommeren 2005 (bestilles på 8640-9944 eller [email protected] læs en beskrivelse af bogen på www.danskundergrund.dk)
Komiteen blev sammensat ad hoc af undertegnede med arrangementet af besøget som formål, qua det at jeg havde ”bolden”, altså tilsagnet fra Griffin om at komme og holde sit foredrag. Men vi sigter i et videre perspektiv på at samle de danske kræfter der bakker op om kritikken af den officielle forklaring.

I denne kritik fokuserer vi ikke så meget på at forklare de mystiske forhold omkring 9/11 som beviser for en konspiration på højeste plan i USA. Vi er mere orienteret mod at et demokrati og retssamfund med respekt for værdierne i disse begreber, ikke kan acceptere at vore folkevalgte ledere slipper afsted med at hemmeligholde deres egne aktiviteter på demokratiets vegne. Ikke mindst da disse aktiviteter i allerhøjeste grad bringer verdensfreden i fare.
Neokonservative kræfter udnyttede (og efter alt at dømme - skabte) 9/11 med henblik på at tage afsæt til en ny verdensorden der allerede var på tegnebrættet, som det kan læses i de neokonservatives egne beskrivelser i  Project for a New American Century (PNAC).

Komiteen har indtil videre ikke nogen formel struktur, men består primo september 2006 af: Doris Kruckenberg, Karsten Mathiassen, Jakob Hede Madsen og Bo Richardt (vuf) som pt tegner den overfor offentligheden.

Komiteen er uafhængig af politiske partier, kun interesserede i demokrati, retfærdighed, oplysning, fredelig sameksistens og en bæredygtig fremtid.

Bo Richardt
Dagmarvej 5
3060 Espergærde
4913-1887, 5090-1860
[email protected]
fredsvagt.dk


Last Updated Friday, September 08 2006 @ 07:26 AM UTC View Printable Version


 Copyright © 2012 Agenda911.dk
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.67 seconds