Contribute  :  Calendar  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  9/11-Komiteen  :  Kom i gang  :  Web Resources  :  Polls  :  Forum  :  My Downloads  
    Agenda911.dk Think globally Act locally    
 Welcome to Agenda911.dk
 Monday, April 23 2012 @ 03:18 PM UTC

Harrits svar til Weekendavisen

   
BegivenhederJeg stiller min viden til rådighed

9/11. Begivenheden rummer faktuelle gåder, der burde kalde alverdens ingeniører og arkitekter frem med spørgsmål til den officielle udlægning.


Af Niels Harrit
Kemisk Institut, Københavns Universitet


Først skal jeg bringe en varm tak til Weekendavisen for den 23. november at have bragt en kommentar af Steven Sampson i forbindelse med et foredrag, jeg holdt den 8. november om World Trade Centers bygning 7 (WTC7).

Denne bygnings eksistens er ukendt for de fleste. Men den kollapsede altså klokken 17.20 om eftermiddagen (lokal tid) den 11. september, 2001, (9/11) uden at være blevet ramt af noget fly. Steven Sampson refererer lejlighedsvis min tilgang til emnet korrekt, nemlig at vi bør anstrenge os for at holde diskussionen om 9/11 inden for faktuelle rammer.

Det gjorde jeg i mit foredrag og i den efterfølgende diskussion. Derfor er det ret frustrerende, når Sampson vedholdende kritiserer mig for ikke at have udtalt mig spekulativt om diverse politiske implikationer. I mangel heraf, fylder han hullerne ud med sine egne projektioner. Dem kunne jeg godt have været foruden.

Som offentligt ansat ved Københavns Universitet mener jeg, man har en forpligtelse til at stille sin viden og kompetence til rådighed i den offentlige debat, når det er påkrævet. Jeg finder, at 9/11 må karakteriseres som den vigtigste politiske begivenhed siden Anden Verdenskrig. De efterfølgende tiltag og indskrænkede borgerlige rettigheder gennemsyrer efterhånden alle menneskers hverdag.

Omstændighederne omkring terrorangrebet på New York rummer adskillige faktuelle gåder, der burde kalde alverdens ingeniører og arkitekter med flere frem med spørgsmål til den officielle udlægning.

Bare det simple faktum, at der var to flyvemaskiner, der ramte hver sit tårn, men at i alt tre skyskrabere kollapsede, burde være nok til at vække enhvers opmærksomhed.

I sit referat efterlyser Steven Sampson kvalificerede modargumenter fra salen. Det gør jeg også!

Faktisk har jeg i adskillige måneder forsøgt at aktivere akademikere – fysikere, kemikere, bygningsingeniører, arkitekter – for at finde nogen, der vil stå frem med fysisk holdbare modeller til støtte for den officielle teori, at de tre højhuse styrtede sammen på grund af brand.

Det har ikke været muligt, på en enkelt undtagelse nær. Nyhedsavisen fik således en udtalelse fra professor Kristian Hertz på DTU vedrørende temperaturen under brandene i de to tårne. Men yderligere debat – og slet ikke om WTC7 – er det ikke blevet til.

Jeg bilder mig ind, at eksperternes vægring skyldes almen uvidenhed. Ligesom stort set alle andre mennesker er teknikere og videnskabsfolk ikke informerede om eksistensen af WTC7, hvis sammenstyrtning dog må betegnes som det mest uventede og endnu uforklarede kollaps i moderne bygningskonstruktions historie.

Ingen ved noget, og ingen ønsker at få noget at vide. Det er meget forståeligt. Disse erfaringer er smertefulde, og hvis man kan undgå at få noget at vide, gør det ikke ondt.

Det ville derfor være velgørende, hvis der blev arrangeret en debat i et fagligt forum, hvor de spørgsmål, der er forblevet ubesvarede omkring terrorangrebet på World Trade Center, kan diskuteres.

Var det ikke en indlysende opgave for Dansk Ingeniørforening at samle et kvalificeret panel blandt sine medlemmer?

Steven Sampson er docent ved Lunds Universitet. Lad mig derfor ile med et tilsagn om at komme til Lund og holde et foredrag dér. Så håber jeg, at Sampson vil have større held med at mobilisere et kvalificeret modspil, end jeg har haft i København.

Det faglige udgangspunkt for en sådan debat burde være de officielle rapporter fra The National Institute of Standards and Technology. Det er i øvrigt min erfaring, at det akademiske miljø langtfra har kendskab til dette officielle materiale.

Steven Sampson slutter sin kommentar med at påkalde de himmelske magter, og bede dem frelse Danmark fra en lektor på Københavns Universitet, der efter hans mening serverer to en halv times »junk science« ved et foredrag i et beboerhus i København.

Det med at påkalde de himmelske magter kan jeg fuldt ud tilslutte mig, hvis de offentligt ansatte på vidensinstitutionerne holder sig inden døre af angst for at blive svinet til i en dansk avis.
 

What's Related

Story Options

 Copyright © 2012 Agenda911.dk
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.28 seconds