Contribute  :  Calendar  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  9/11-Komiteen  :  Kom i gang  :  Web Resources  :  Polls  :  Forum  :  My Downloads  
    Agenda911.dk Think globally Act locally    
 Welcome to Agenda911.dk
 Monday, April 23 2012 @ 03:19 PM UTC

40 rygende Pistoler

   
Generelle nyhederdavid_ray_griffinGriffins 40 "rygende pistoler" i Doris Kruckenbergs oversættelse


Her er Griffins 40 bedste argumenter for at tvivle på den officielle forklaring om 9/11.1. De bristende standardprocedurer til at standse Fly 11. (WTC Nord)

2. De bristende standardprocedurer til at standse Fly 175. (WTC Syd)

3. De bristende standardprocedurer til at standse Fly 77. (Pentagon)

4. Det faktum at den officielle historie om disse fejl blev ændret få dage efter 11/9.

5. Det faktum at der, ifølge den anden version af den officielle historie, gik ordrer til luftbasen Otis om at sende jetkampfly op for at standse Fly 11 og 175, i stedet for til den nærmere base, McGuire.

6. Det faktum at ordren om at sende jetkampfly op for at beskytte Washington gik til Langley Air basen, i stedet for til den nærmere base, Andrews.

7. Det faktum at, selv med NORAD (North American Aerospace Defense Command) tidsangivelse og den længere afstand fra Otis og Langley, burde kampflyene på højeste fartniveau være nået frem i tide til at forhindre angrebene på Sydtårnet (17 min. efter Nordtårnet) og Pentagon (35 min. efter Sydtårnet)..

8. Det faktum at de kampfly, der kom for sent til at forhindre Fly 11 og 175 (WTC), ikke blev beordret videre til Washington, selv om man på det tidspunkt vidste, at Fly 77 var blevet kapret og havde vendt næsen mod Washington.

9. Transportminister Minetas rapport af en samtale hvor en ordre fra Vicepræsident Cheney om at "holde stille" fremgår.

10. Det faktum at tre stålkonstruerede højhuse for første gang i historien kollapser (i New York 11/9-2001) på grund af ildebrand - endda ganske begrænsede sådanne, især i Sydtårnet og Bygning 7.

11. Det faktum at Sydtårnet faldt først, på trods af at dette tårn - fordi det blev ramt senere og brændte mindst.

12. De mange forskellige fysiske beviser på at Tvillingetårnene og Bygning 7 kollapsede ved kontrolleret sprængning. (Fordi der er så mange forskelligartede beviser herpå, - fx det faktum at alle stålbjælker og ditto søjler blev brudt i størrelser, der lige får plads i en lastbil, - ville dette punkt kunne deles op i mange "rygende pistoler".)

13. Larry Silversteins [´ejeren´ af World Trade Center, red] udtalelse om at han og brandvæsenet besluttede at "hive" (jargon for at aktivere kontrolleret nedrivning) World Trade Center 7. Dette i kombination med at brandvæsenet beviseligt vidste, at bygning 7 skulle kollapse, på trods af at der ikke var mindste fysiske tegn på, at det var nært forestående.

14. Borgmester Giulianis udtalelse om at han i forvejen vidste at Tvillingetårnene ville kollapse.

15. Hastigheden hvormed alt stål fra alle tre bygninger blev fjernet, - mærkeligt især i forbindelse med bygning 7 hvor der ingen ofre var, - og således ikke blev undersøgt. (Bortfjernelse af bevismateriale er forbudt efter amerikansk lov).

16. Det faktum at fotografier viser, at hullet i Pentagon er langt mindre end det, der kunne være skabt af en Boeing 757.

17. Det faktum at fotografier viser, at der ikke fandtes væsentlige rester af et stort fly udenfor den hullede mur.

18. Det faktum at øjenvidner inde i Pentagon tilkendegav, at de ikke havde set noget der lignede en flyvemaskine der.

19. Det faktum at Vestfløjen, langt fra at være den del af Pentagon som terrorister med rimelighed ville udse som mål, også var det sted der er teknisk sværest at ramme (i forhold til den retning flyet kom fra).

20. Det forhold at ethvert fly, som ikke er udstyret med "venligsindet" signalering, automatisk ville blive skudt ned af Pentagons missiler.

21. Den usandsynlighed at et kapret passagerfly med kurs mod Washington, kunne have fløjet gennem USA´s luftrum i omkring 40 minutter. Ikke mindst på det tidspunkt hvor tårnene i New York brændte.

22. Indicierne for at Fly 93 blev skudt ned.

23. Det faktum at Præsident Bush ved ankomsten til Sarasota-skolen, efter at have talt i telefon med Condolezza Rice, gav indtryk af at være uvidende om at yderligere to flyvemaskiner var blevet kapret, (Efter det der allerede havde ramt WTC´s Nordtårn).

24. Det forhold at Bush, efter at have fået at vide at også Sydtårnet var blevet ramt, ikke agerede som sit lands øverstkommanderende, ikke udviste nogen logisk reaktion i forhold til nyheden om at USA var udsat for det største terroristangreb nogensinde.

25. Det forhold at Bush og hans følge, inklusive hans egen efterretningsafdeling, ikke udviste nogen tegn på frygt for at blive angrebet, mens de var i Florida. Dét skønt de på dette tidspunkt umuligt kunne vide, hvor mange fly der kunne blive kapret, eller hvilke mål terroristernes havde udset sig.

26. De mangfoldige benægtelser fra Bush-regeringsmedlemmers side om at de skulle have nogen anelse om, at flyvemaskiner kunne anvendes som våben i et terrorangreb mod USA. Dét til trods for at sådan viden var vidt spredt, delvis gennem at regeringen selv havde modtaget advarsler om terroristers planlægning af netop den slags angreb.

27. Det faktum at FBI måtte have haft specifik forhåndskendskab til angrebet, givet (a) deres konfiskering af en film med angrebet på Pentagon bare 5 minutter efter, (b) deres konfiskering af lister på studerende fra alle Floridas flyveskoler i løbet af 18 timer, og (c) vidneudsagnet fra FBI-agenter (til David Schippers og "The New American") om at de kendte til datoer og mål for et angreb på New York flere måneder inden 11/9.

28. De gentagne benægtelser fra Bush-regeringsmedlemmers side om at de skulle have modtaget nogen som helst forhåndsinformation om 9/11, noget som stærke beviser modsiger. Bl.a. dét at en vældig mængde put-optioner på United Airlines, American Airlines og Morgan Stanley Dean Witter var blevet opkøbt. (I en lang note til dette spørgsmål nævnes en professor i finanser ved Illinois universitet og hans strikt tekniske forklaring på, hvordan terrorister og deres medsvorne, ved anormal lang put-volumen, let har kunnet profitere på forhåndskendskab til angrebet 11/9.)

29. Det forhold at Osama bin Laden, skønt i årevis officielt udnævnt til den "mest efterlyste forbryder" i USA, bare to måneder inden 11.september blev behandlet af en amerikansk kirurg og besøgt af en CIA-agent på et amerikansk hospital i Dubai.

30. Vidneudsagnene fra lokale FBI-agenter i Phoenix, Minnesota, New York og Chicago om at relevante undersøgelser, der kunne have opklaret komplottet, uforklarligt blev ignoreret og blokeret.

31. Trakasserierne og nedrangeringen af DIA-efterretningsagenten Julie Sirrs efter at hun rapporterede om et planlagt snigmord på Ahmad Massood i Afghanistan.

32. Beviserne på at Bush-administrationen allerede i juli 2001 havde besluttet, at man skulle angribe Afghanistan "senest omkring midten af oktober", kombineret med det faktum at 9/11 ved at ske netop da, gav USA´s militær tilstrækkelig forberedelsestid til at starte sit overfald på Afghanistan d.7. oktober.

33. Beviserne for at det, efter 11/9 og i løbet af "jagten på bin Laden", op til flere gange er sket, at han og hans Al Qaeda-styrker uhindret kunne forsvinde.

34. Rapporterne om at Bush-regeringen søgte at skjule forbindelsen mellem 9/11 og den pakistanske efterretningstjeneste ISI.

35. Det faktum at FBI, Justitsministeriet og Flyvevåbenet alle nægtede at svare på spørgsmål vedrørende rapporten om, at mange af de (påståede) flykaprere havde modtaget træning på amerikanske flyveskoler.

36. De mange grunde til at tvivle på historien om arabisk-muslimske flykaprere, som den officielle konspirationsteori leverer. Ifølge bl.a. BBC lever en del af kaprerne i bedste velgående.

37. Fyringen af, og den efterfølgende "mundkurv" på, FBI-"whistleblower" Sibel Edmonds, efter hendes rapport om at 9/11-relaterede undersøgelser var blevet saboteret af en spion.

38. Det faktum at folk som Julie Sirrs og Sibel Edmonds er blevet straffet, mens der ikke foreligger noget om straf for nogen af alle dem, der handlede angiveligt inkompetent og således ikke formåede at forhindre terrorangrebet d.11/9. Ikke i FFA, i FBI, i CIA, i DIA, i NSA, i Justitsministeriet, i Det Hvide Hus, i NORAD, i Pentagon og i USA´s militær generelt.

39. Det faktum at Bush-regeringen har nægtet at afsløre identiteten på dem, der købte put-optionerne til United Airlines, American Airlines og Morgan Stanley Dean Witter.

40. Det faktum at Det Hvide Hus hele tiden har obstrueret de forsøg der blev gjort - fra den i forvejen meget svage 9/11-kommissions side - på at forstå, hvordan det var muligt at terrorangrebene d. 11.september kunne lykkes.
 

What's Related

Story Options

40 rygende Pistoler | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
 Copyright © 2012 Agenda911.dk
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.33 seconds